top of page

Bokslut och Årsredovisning

Varje år måste ett företag göra ett bokslut som visar och sammanfattar årets ekonomiska händelser. Det ger dig en tydlig bild hur det gått under året och ligger även till grund för hur mycket skatt företaget ska betala.

Har du en Enskild Firma ska resultatet av bokslutet redovisas på din personliga inkomstdeklaration. 

Har du däremot ett Aktiebolag eller Handelsbolag ska dessa ha egna inkomstdeklarationer. Dessutom måste det skickas in en underskriven kopia på bolagets årsredovisning till Bolagsverket. Där ska även protokoll för årsstämman vara med.

Jag är ingen revisor. Det innebär att jag kan göra bokslut och årsredovisning åt de bolag som har revisorskrav men dessa måste sedan granskas av en auktoriserad revisor. Denne lägger därefter till sin revisorsberättelse till den årsredovisning som lämnas in till Bolagsverket. Om ditt bolag har revisorskrav kommer sig dels av hur stor omsättning företaget har och hur många anställda. Det står även bestämt i företagets bolagsordning. 

När jag har gjort ditt företags bokslut och ev. årsredovisning kommer du få en en kopia att spara bland dina papper. Vi kommer, om du så önskar, att gå igenom vad som har visat sig i bokslutet så att du kan få hjälp att se om det är något du måste tänka på i framtiden för att öka din lönsamhet.

bottom of page