top of page

Momsredovisning och Momsdeklaration

De flesta företag är momsregistrerade. Det innebär att företaget kan dra av momsen på de flesta av sina inköp. Dessutom måste momsen för din försäljning redovisas. Detta görs enligt de perioder som bestämdes när företaget momsregistrerades. Det kan vara varje månad, en gång i kvartalet eller en gång om året. Det betyder att man bokför den perioden och sedan lämnar in momsdeklarationen man får fram när bokföringen är klar. 

Vissa kostnader kan man inte dra momsen på och det ska alltid framgå på själva underlaget som bokförs hur mycket som är moms av den totala kostnaden. Skatter, bankavgifter och försäkringar är några exempel på kostnader där det inte finns någon moms.

Om du har lejt mig att göra din löpande bokföring kommer jag även att göra dina momsdeklarationer eftersom de hänger samman.

När Momsdeklarationen är klar finns det flera sätt att lämna in den. Man kan antingen skicka in den via vanlig post, med firmatecknarens eller annan ansvarigs/behörigs signatur. Eller så lämnas den in via Skatteverkets e-tjänst för ändamålet. Då behöver du ett bank-id för att legitimera dig.

Om du så önskar kan jag lämna in momsdeklarationen via e-tjänsten så fort jag är klar med den men då måste du ha gett mig behörighet som deklarationsombud hos Skatteverket.

bottom of page