top of page

Löpande Bokföring

Det spelar ingen roll om du behöver ha din bokföring gjord varje månad, kvartal eller en gång om året. Jag kan hjälpa dig med vilket som.

Den löpande bokföringen, som varje företag måste göra, innebär att man redovisar för alla finansiella händelser som sker i ett företag. Det kan, men är inte begränsat till att, innebära fakturor, räkningar, kvitton och skatter. För att kunna sköta denna redovisning åt ditt företag behöver jag därför tillgång till dessa händelser. Därför kommer jag att efterfråga följande:

  • Kundfakturor
  • Räkningar
  • Kvitton
  • Utdrag från ev. företagskonto hos banken
  • Utdrag från företagets skattekonto hos Skatteverket
  • Ev. momsrapporter angående importer och tullavgifter.

Alla händelser som ska redovisas måste ha ett underlag. Det går inte att redovisa något i bokföringen som det inte finns något kvitto/bevis på.

När du som kund lämnar över dina papper till mig är det helt upp till dig i vilken ordning du sorterat, eller inte sorterat, dina underlag men ju enklare det är för mig att hitta i dina papper desto fortare kan jag bokföra. Det innebär en mindre kostnad för dig.

När den löpande bokföringen är färdig är det oftast dags att lämna in en momsdeklaration till Skatteverket. Mer om det kan du läsa här

bottom of page