top of page

Inkomstdeklaration

En Enskild Firma redovisar sitt resultat till Skatteverket via firmatecknarens personliga inkomstdeklaration varje år. Den vinst eller förlust som företaget har för året avgör din inkomst och därmed även din skatt. Underlaget för det som ska tas med på bilagan som Skatteverket efterfrågar får du från bokslutet. 

Det är enkelt och smidigt för mig att göra din inkomstdeklaration när jag är klar med ditt bokslut. Men kom ihåg att jag då även behöver de årsbesked du fått från t ex banken, kreditbolag och ev. arbetsgivare.

Ett aktiebolag har sin egen inkomstdeklaration som ska lämnas in till Skatteverket. Den har inget att göra med aktieägarnas privata ekonomi. Även här kan jag hjälpa dig med att göra och skicka in deklarationen.

Oavsett företagsform kan man lämna in deklarationen antingen via vanlig post eller Skatteverkets e-tjänst. Ska den skickas in via vanlig post måste du som firmatecknare resp. aktieägare skriva under. Om du önskar att jag ska skicka in deklarationen digitalt så fort jag är klar med den måste jag först ha fått behörighet som deklarationsombud för dig och/eller ditt företag.

Självklart får du kopior på allt jag färdigställer och skickar in. Jag sparar dessutom alltid kvittenserna från Skatteverket.

bottom of page